Metamorfozy

Metamorfoza nr 1

Pacjent zgłosił się w celu odbudowy startych zębów, co stanowiło dyskomfort w codziennym życiu. W ramach przemiany wykonano 10 koron na tlenku cyrkonu licowanych porcelaną z podniesieniem zwarcia oraz wybielanie zębów dolnych.

 • Pacjent: nr 1
 • Płeć: mężczyzna
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 2

Pacjentka zgłosiła się z powodu zaburzonej linii uśmiechu w szczęce oraz mocno przebarwionym zębem. Wykonano wybielanie zębów w łuku dolnym oraz 10 licówek porcelanowych w łuku górnym, uzyskując piękny harmonijny uśmiech.

 • Pacjent: nr 1
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 3

Pacjentka zgłosiła się ze startymi, przebarwionymi zębami w łuku górnym. Wykonano 10 licówek porcelanowych na zębach górnych.

 • Pacjent: nr 2
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Reda
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 4

Młody mężczyzna zgłosił się do gabinetu z powodu genetycznego braku zawiązków części zębów. Po leczeniu ortodontycznym wykonano wybielanie, korony i mosty na implantach na łącznikach indywidualnych na tlenku cyrkonu oraz 3 licówki porcelanowe.

 • Pacjent: nr 3
 • Płeć: mężczyzna
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 5

Pacjentka zgłosiła się celem wymiany starych mostów oraz licówek kompozytowych w szczęce. Wykonano nowe mosty oraz korony porcelanowe na tlenku cyrkonu. Obecnie Pacjentka jest w trakcie uzupełniania zębów dolnych koronami na implantach.

 • Pacjent: nr 4
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 6

Pacjent z mocno startymi zębami, co powodowało ból podczas spożywania szczególnie zimnych oraz kwaśnych posiłków. Zaburzenia okluzji powodujące bóle stawowe. Wykonano pełną rekonstrukcję zwarcia licówkami porcelanowymi na zębach w szczęce i żuchwie.

 • Pacjent: nr 5
 • Płeć: mężczyzna
 • Lokalizacja: Mawident Reda
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 7

Pełna odbudowa funkcjonalno-estetyczna z podniesieniem zwarcia koronami na tlenku cyrkonu oraz licówkami E-max.

 • Pacjent: nr 6
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 8

Wykonanie koron porcelanowych na tlenku cyrkonu na zębach własnych Pacjentki oraz na implantach.

 • Pacjent: nr 7
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 9

Wykonanie 5 koron na podbudowie metalowej w odcinku przednim w szczęce zamykających nieatrakcyjną diastemę między „jedynkami”. Braki zębów bocznych uzupełniono protezą szkieletową na zasuwach, dzięki temu zabiegowi klamry stały się niewidoczne. Kolor zębów Pacjenta dopasowano do tych dolnych w celu uzyskania naturalnego wygląd.

 • Pacjent: nr 8
 • Płeć: mężczyzna
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 10

Pełna rekonstrukcja funkcjonalno-estetyczna z podniesieniem zwarcia koronami na tlenku cyrkonu licowanymi porcelaną na zębach Pacjenta oraz na implantach.

 • Pacjent: nr 9
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 11

U Pacjentki z dyskomfortem w postaci ciemnej „jedynki” oraz postępującym ścieraniem się zębów przednich wykonano 4 korony na tlenku cyrkonu licowanego porcelaną na zębach siecznych, uzyskując harmonijny uśmiech.

 • Pacjent: nr 10
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 12

W łuku górnym wykonano 6 koron porcelanowych na tlenku cyrkonu oraz protezę szkieletową na zasuwach. W łuku dolnym wykonano 12 koron porcelanowych na tlenku cyrkonu.

 • Pacjent: nr 11
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Natalia Polańska

Metamorfoza nr 13

Pacjent zgłosił się z powodu znacznie przebarwionej jedynki. Wykonano dwie licówki porcelanowe na obie górne jedynki, uzyskując wyrównanie kolorytu oraz kształtu zębów.

 • Pacjent: nr 12
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Natalia Polańska

Metamorfoza nr 14

Wymiana starych koron na podbudowie metalowej w szczęce na korony na tlenku cyrkonu. Dodatkowo wykonanie koron i mostów na tlenku cyrkonu w żuchwie.

 • Pacjent: nr 13
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 15

Pacjentka zgłosiła się ze starym bondingiem na zębach górnych. Wykonano wybielanie łuku dolnego oraz korony porcelanowe i most na tlenku cyrkonu w łuku górnym.

 • Pacjent: nr 14
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 16

Wymiana nieszczelnych koron na podbudowie metalowej, na nowe - na tlenku cyrkonu w szczęce oraz wykonanie koron i mostów w żuchwie. Metamorfoza objęła pełną odbudowę braków zębowych z podniesieniem zwarcia.

 • Pacjent: nr 15
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 17

Pacjentka zgłosiła się celem poprawy estetyki uśmiechu oraz uzupełnienia brakujących zębów. Wykonano koronę na tlenku cyrkonu na zębach górnych oraz koronę na implancie, wybielanie łuku dolnego oraz wymianę wypełnień w zębach dolnych.

 • Pacjent: nr 16
 • Płeć: kobieta
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Metamorfoza nr 18

Pacjent zgłosił się celem uzupełnienia zębów bocznych oraz odbudowy startych zębów przednich. Wykonano sześć koron na tlenku cyrkonu na zębach przednich oraz mosty na implantach na zębach bocznych.

 • Pacjent: nr 17
 • Płeć: mężczyzna
 • Lokalizacja: Mawident Gdynia
 • Autor: lek. dent. Karina Czernów

Chcesz w Mawident odmienić swój uśmiech?